Funkcją releng-tool jest przygotowanie odpowiedniego środowiska do wydania projektu. W trakcie wydawania projektu, zasoby mogą wystąpić w różnych lokalizacjach i wymagać niejednorodnych sposobów rozpakowania, budowania, itp. releng-tool pomoże w przetworzeniu określonego zestawu projektów i zidentyfikuje, gdzie można pobrać zasoby, jak można rozpakować pakiety oraz metody łatania, konfigurowania, budowania i instalacji pakietów do docelowych katalogów.

overview

Wymagania

Narzędzia hosta takie jak Git, scp, itd. mogą być wymagane w zależności od projektu (np. jeśli źródła pakietu pobiera się z Git, należy posiadać narzędzie dla klientów Git w celu zainstalowania danego źródła).

Instalacja

releng-tool można zainstalować korzystając z pip:

pip install -U releng-tool

Jeśli punkt wejścia pip jest niedostępny w systemie hosta, narzędzie można również zainstalować w następujący sposób:

python -m pip install -U releng-tool

Korzystanie

Użytkownik może wywołać budowę projektu w następujący sposób:

releng-tool

Jeśli punkt wejścia releng-tool jest niedostępny w systemie hosta, narzędzie można również wywołać poprzez:

python -m releng_tool

Aby zapoznać się ze szczegółami dot. przewodnika użytkownika releng-tool, zapraszamy na stronę z dokumentacją użytkownika releng-tool.

Tworzenie projektu z releng-tool

Projekt releng-tool może zdefiniować wiele pakietów, każdy z nich może być napisany w innym języku, skonfigurowany w celu korzystania z niestandardowych toolchainów, itd. Szczegółowe informacje dot. tworzenia projektu z releng-tool można znaleźć na stronie dokumentacji programisty releng-tool.

Przykłady

Przykłady projektów releng-tool można znaleźć w rejestrze przykładów releng-tool.